Home Overig Hoe werkt aanvaarding onder voorrecht van een boedelbeschrijving?

Hoe werkt aanvaarding onder voorrecht van een boedelbeschrijving?

by admin

Als een van uw dierbaren komt te overlijden en u erfgenaam bent, zijn er twee opties. U kunt kiezen voor het aanvaarden of verwerpen van de erfenis (nalatenschap). U kunt er vanwege financiële of emotionele redenen voor kiezen een nalatenschap te verwerpen, bijvoorbeeld als u weet dat de persoon die is overleden (de erflater) veel schulden had. Wanneer u de keuze maakt om de nalatenschap te aanvaarden, zijn hiervoor twee manieren: zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Het laatste wordt ook wel aanvaarding onder voorrecht van een boedelbeschrijving genoemd. Kiest u ervoor om de nalatenschap zuiver te aanvaarden? Dan erft u alle bezittingen en schulden. 

Als u ervoor kiest om de erfenis beneficiair te aanvaarden, krijgt u ook de goederen en schulden uit de erfenis. Maar als de erfenis negatief blijkt te zijn, bent u niet aansprakelijk met uw privévermogen. Er dient een boedelbeschrijving te worden gemaakt om te beoordelen of de nalatenschap negatief is. Zoals u kunt lezen, is dit geen sinecure en daarom raden wij u bij iedere optie aan eerst een erfrecht advocaat te raadplegen. 

Nalatenschap beneficiair aanvaarden

Als u een nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden, dan gaat de procedure als volgt in zijn werk. U kunt een verklaring tot beneficiaire aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. De documenten die daarvoor nodig zijn, kunt u toesturen of bij de balie van de rechtbank in persoon afgeven. Daartoe is de rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater bevoegd. Op de website van de Rechtspraak is een standaardformulier voor de verklaring van beneficiaire aanvaarding beschikbaar. Het formulier Verklaring nalatenschap kan zowel met de hand als digitaal worden ingevuld. Ook vindt u op de site van de Rechtspraak een korte instructie voor het invullen van het formulier voor beneficiaire aanvaarding. U dient daarop uw eigen persoonsgegevens en die van de erflater in te vullen. Verder moet u op het formulier uw keuze voor het (zuiver aanvaarden, verwerpen of) beneficiair aanvaarden van de erfenis kenbaar maken. 

Daarna moet u de Verklaring nalatenschap te dateren en te ondertekenen. Als u het formulier opstuurt, dient u daar een kopie van de overlijdensakte en van het legitimatiebewijs bij te voegen. 

Wat zijn de gevolgen van beneficiaire aanvaarding? 

Kiest u ervoor om een nalatenschap onder voorrecht van een boedelbeschrijving te aanvaarden, dan heeft dat verschillende gevolgen. Zo zijn u en eventuele andere erfgenamen niet met het eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erfenis. Daarnaast vindt geen boedelmenging plaats met het vermogen van de erfgenamen. Ten slotte bent u als erfgenaam in beginsel verplicht om de erfenis af te wikkelen en daarbij de regels die voor vereffening gelden in acht te nemen. Vereffening van de nalatenschap houdt in dat u ervoor zorgt dat de schulden van de erfenis worden betaald. Het is cruciaal dat het vereffenen zorgvuldig gebeurt. Als dat niet zo is, kunt u alsnog aansprakelijk worden gesteld.

Daarom is het verstandig een advocaat erfrecht te raadplegen. Deze advocaat kan als professionele vereffenaar van de nalatenschap optreden en voorziet u van advies. Op die manier hoeft u zich geen zorgen te maken over complexe juridische vraagstukken en kunt u op een waardige manier afscheid nemen van uw dierbare. 

Dit vind je misschien ook leuk

Leave a Comment

uitgenodigd